Piacszabályzat

A Ráksi Termelői Piac
HÁZIRENDJE

A “Bőség Kosara” őstermelők, kistermelők, kézművesek Egyesülete által fenntartott és üzemeltetett helyi termelői piac, továbbiakban Ráksi Piac (7464 Ráksi, 074 hrsz) házirendje:

A Piacot az Üzemeltető az őstermelők, kistermelők, kézművesek és vásárlók érdekében működteti. Ennek a piacnak legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők, kézművesek minőségi termékeinek piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon.

    1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Ráksi Termelői Piacon jelen lévő valamennyi természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.

    2. A Ráksi, 074 hrsz. alatti piac területe a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kereskedelmi törvény), valamint az 55/2009.(III.13.) számú kormányrendeletben (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról) meghatározott értékesítési forma, illetve értékesítési hely.

    3. A Ráksi, 074 hrsz. alatti piac üzemeltetője a “Bőség Kosara” Egyesület. A piac üzemeltetésével, árusító helyek kijelölésével, használatával, rendjével kapcsolatos feladatokat az üzemeltető által megbízott személy látja el.

    4. A Piacon csak azon őstermelők, kistermelők és kézművesek árusíthatnak, akik áruik előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és a kötelező nyilvántartásokkal rendelkeznek.

    5.
5.1. A piacon árusítást végző személy az árusítási jogosultságát a piaci értékesítési hely elfoglalása előtt kistermelő esetén őstermelői igazolvánnyal, vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbejegyzést igazoló irattal az Üzemeltető megbízottja előtt igazolja. A piacon árusító az árusítási jogosultságát igazoló dokumentumot a piaci árusítás teljes időtartama alatt köteles magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni.

5.2. Nem foglalhatja el a piaci értékesítési helyet az a személy, aki az árusítási jogosultságát az 5.1. pontban foglaltaknak megfelelően nem igazolja.

5.3 Az árusítás az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság előírásai betartásával folytatható.

   6. Az üzemeltető felel azért, ha a Piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

    7. A Piacon Ráksi és Ráksi 40 km-es körzetéből érkező termelők árusíthatnak:

 növényi alapterméket: zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt, ha a kötelező növényvédelmi feladatok elvégzését permetezési naplóval igazolni tudják;
 növényi alapú feldolgozott terméket: savanyúságot, lekvárt, befőttet, szárított növényt: nyilvántartási számmal rendelkező kistermelők;
 mézet, méhészeti terméket;
 tejet és tejterméket, az állat-egészségügyi szabályzat szerinti hatósági állatorvosi igazolás birtokában;
 darabolás nélküli vágott baromfit, nyulat, amennyiben azt a hatósági állatorvos fogyasztásra alkalmasnak minősítette és bélyegzővel megjelölte, hússzállítási igazolás birtokában;
 tojást;
 közfogyasztás céljára engedélyezett, vágóhídon levágott sertés- juh-, kecske- vagy marhahúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt, kolbászt, egyéb húskészítményt hatósági állatorvosi bizonyítvány birtokában;  saját előállítású szappant.

    8. Tőkehús, élő állat nem árusítható.

    9. Vadon termett gomba nem árusítható.

    10. Hűtést igénylő termékek hűtéséről az árus köteles gondoskodni. Hűtéshez szükséges áram a Piac területén 500 Ft/nap áron biztosított.

    11. Az árusok kötelesek betartani a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben foglaltakat.

    12. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.

    13. A Piac árusainak felelőssége az élelmiszer-higiénia garantálása.

    14. Az Üzemeltető képviselője ellenőrizheti a Piacra bevitt és ott forgalmazott áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés vagy az élelmiszer-biztonság rendjét szabályozó jogszabályi előírás betartását. Az Üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását. Az ellenőrzést az árus köteles elősegíteni és tűrni.

    15. Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak tűnő áru forgalomba-hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru forgalomba-hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.

    16. A Piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen nyilvántartásba vételt követően lehet árusítani.

    17. A Ráksi Termelői Piacon történő árusítás a 7. pontban felsorolt személyek számára ingyenes.

    18. Az árus köteles jól látható helyen feltüntetni a nevét, gazdasága helyét, kistermelői (őstermelői) regisztrációs számát, az árusított termékek körét. Ennek hiányában az üzemeltető felszólítja a pótlásra, amennyiben pedig azt nem teljesíti, akkor a piac elhagyására kötelezi. Köteles az árusítás helyszínén tartani a termék előállításáról és az értékesítésről vezetett nyilvántartást, az állati eredetű termékek értékesítéséhez a hatósági állatorvosi bizonyítványt, vágott állat esetén a hússzállítási igazolást.

    19. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.

    20. Az árusok a számukra kijelölt területre történő kirakodásra, illetve elrakodásra a Piac nyitását megelőző 30 perctől a zárás után 30 percig tartó időtartamban jogosultak. Nyitvatartási időn kívüli időszakban a Ráksii Termelői Piac területén árusítani tilos!

    21. A Piac nyitva tartása: szombaton: 08:00 órától 12:00 óráig.

    22. Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni.

    23. A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.

    24. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni tilos.

    25. A piac területére a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével állatot bevinni tilos.

    26. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.

    27. A Ráksi Piac területén lévő illemhelyet az árusok térítésmentesen használhatják.

    28. A Piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata. Tárolást, raktározást a Piac Üzemeltetője nem vállal.

    29. A rend fenntartása érdekében az üzemeltető jogosult az árust felszólítani az árusítóhely takarítására, aki ennek köteles eleget tenni.

    30. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot megfelelően elhelyezni. A Piacon található szeméttároló edényekben kizárólag a Piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.

    31. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti állapotban helyreállítva átadni az üzemeltetőnek.

    32. A Piac házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a az árus figyelmeztetésére, ennek sikertelensége esetén jogosult a piacon történő árusítás megtiltására és a piac területéről történő kiutasításra.

    33. Azt az árust, aki az Üzemeltetővel és segítőivel, a vásárlókkal, a hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít, vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét, figyelmeztetni kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből.

    34. Az Üzemeltető megbízottja útján gondoskodik a Piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról.

    35. Ügynöki tevékenység a Piac egész területén nem folytatható.

    36. Tilos a Piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.

    37. A Piac területén dohányozni tilos.

    38. A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján a Piac házirendjét az üzemeltető székhelyén (7464 Ráksi, 076 Hrsz.), valamint a piac területén kifüggesztve lehet megtekinteni.

    39. A Ráksi, 074 hrsz. alatti piac és vásártér működését az Igali Polgármesteri Hivatal Jegyzője 640-2/2015 szám alatt nyilvántartásba vette.

A házirend megtartása a Piacon jelen lévő valamennyi személy kötelezettsége.

A házirend szabályainak megszegőit az Üzemeltető helyszíni képviselője útján jogosult a Piac helyszínéről kiutasítani.

A Piac fenntartója és üzemeltetője:

“Bőség Kosara” őstermelők, kistermelők, kézművesek Egyesülete
Székhelye: 7464 Ráksi, 076 hrsz
Telefon.: +36303485976
Email: info@raksipiac.hu

Utolsó módosítás: 2021. 10. 14. 21:32

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt a sütikről és adatvédelemről.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDraksipiac.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentraksipiac.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
Fel